bavan
11 آبان 1401 - 13:54

ساختارهای مدیریتی استان تهران نیاز به تقویت جدی دارد

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: ساختارهای مدیریتی استان تهران نیاز به تقویت جدی دارد. به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساختارهای مدیریتی استان تهران نیاز به تقویت جدی دارد. خبرنگار مهروی گفت: استان تهران امروز بیش از ۱۶ میلیون جمعیت مقیم دارد. اداره این استان در قالب ساختارهای موجود استانداری مشکل است و باید این ساختارها را به لحاظ اجرایی تقویت کرد. مشکل استبه لحاظمعاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت باید یک تدبیر ارتقای ساختاری در این حوزه انجام دهد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 825140